Ogłoszenie o naborze poddziałanie 4.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.12.2015

Ogłoszenie o naborze poddziałanie 4.3.1

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz tutaj.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube