Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 12.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.08.2016

Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 12.1.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 12.1.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT RPO WSL 2014-2020. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 26.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 24.11.2016 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 wraz z wszystkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube