Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 10.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.09.2016

Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 10.2.1

Informujemy, iż został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

 

Nabór wniosków w konkursie nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.10.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Szczegóły dostępne są tutaj.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube