Ogłoszenie o naborze konkursu w ramach poddziałania 9.1.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.02.2017

Ogłoszenie o naborze konkursu w ramach poddziałania 9.1.1 ZIT

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła kolejny nabór o dofinansowanie projektów ZIT.
RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

 


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 20 marca 2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00).

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube