Ogłoszenia o naborach dla ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.10.2016

Ogłoszenia o naborach dla ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił  31 października 2016 następujące konkursy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 grudnia 2016 (do godz. 12:00:00).

Termin planowanego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017.

 

  • konkurs nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 stycznia 2017 (do godz. 12:00:00).

Termin planowanego rozstrzygnięcia konkurs: kwiecień 2017.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursów, grupy docelowej, podmiotów uprawnionych do składania wniosków oraz kryteriów i warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminach dla każdego z konkursów.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube