Ogłoszenia naborów dla ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.08.2016

Ogłoszenia naborów dla ZIT

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkursy nr:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29.12.2016 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów wraz ze wszystkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube