Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.4.1 - ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.01.2017

Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.4.1 - ZIT

W związku z zakończeniem procesu oceny formalnej wniosków, Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube