Obowiązkowy program szkolenia dla osób oceniających projekty - Europejski Fundusz Społeczny - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.08.2016

Obowiązkowy program szkolenia dla osób oceniających projekty - Europejski Fundusz Społeczny

Informujemy, że 17 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego włączyła następujące szkolenia:

  • Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS

do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL.


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceny Projektów (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

 


Od 17 września 2016 r. do składów Komisji Oceny Projektów będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach RPO WSL.Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem e-learningowej Platformy Oceniających Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS).

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube