Nowe Wytyczne Ministra Rozwoju dotyczące rewitalizacji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.08.2016

Nowe Wytyczne Ministra Rozwoju dotyczące rewitalizacji

Informujemy, że 2 sierpnia 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Zmiany dotyczyły doprecyzowania definicji programu rewitalizacji (rozdział 3 punkt 5); sposobów sprawdzenia czy program rewitalizacji jest zgodny z zapisami Wytycznych (rozdział 5 punkt 7b) oraz doprecyzowania informacji, jakie powinny się znaleźć w diagnozie zawartej w programie rewitalizacji (załącznik – rozdział 5 punkt 2).

 

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube