Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.11.2016

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, zaktualizowano 7 listopada br. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę projektodawcom, że zaktualizowana wersja Wytycznych... została uwzgledniona w ostatnio opublikowanych ogłoszeniach o rozpoczęciu naborów w konkursach:

 

Pełna wersja dokumentu jest dostępna w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube