Najnowsze informacje z MIR - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.09.2014

Najnowsze informacje z MIR

 

Do końca 2014 r. powinny być podpisane programy wydatkowania nowych funduszy UE na lata 2014-2020, żeby nabory projektów konkursowych ruszyły po Nowym Roku - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło.

 

Pytany o to, kiedy Komisja Europejska przyjmie polskie programy operacyjne, określające wydatkowanie funduszy UE z nowego budżetu UE na lata 2014-2020, przypomniał, że Polska bardzo szybko złożyła do KE Umowę Partnerstwa.

 

Jest ona "dokumentem - matką" dla programów operacyjnych. Następnie Polska rozpoczęła negocjacje z Brukselą, zarówno programów krajowych, jak i programów regionalnych.

 

"Jestem dosyć dużym optymistą i mam nadzieję, że uda się do końca października zakończyć negocjacje (z KE) i podpisać programy w zakresie szesnastu programów regionalnych" - powiedział wiceminister.

 

Zastrzegł, że bardzo wiele zależy od "woli i determinacji marszałków" oraz od "sprawności urzędniczej", zarówno po stronie Brukseli, jak i Polski.

 

Negocjowanie krajowych programów operacyjnych będzie kończone "sukcesywnie", pomiędzy programami regionalnymi.

 

"Gdzieś na samym końcu będzie zapewne (podpisany) ten największy program Infrastruktura i Środowisko" - dodał. Zdaniem wiceministra nie wymaga on już specjalnych poprawek, a spotkania z brukselskimi urzędnikami służą jedynie "cyzelowaniu".

 

"Natomiast ze względu na jego skalę, wielkość budżetu, wydaje się oczywistym, że ten program będzie podpisywany na samym końcu. Wszystkie programy powinny zostać wynegocjowane i podpisane do końca tego roku tak, żeby z początkiem nowego roku rozpocząć wdrażanie, uruchomić pierwsze konkursy" - zapowiedział.

 

Zdziebło przypomniał, że Polska już zgłosiła do unijnego dofinansowania pierwszy projekt w ramach nowego infrastrukturalnego funduszu UE "Łącząc Europę". Był to złożony w sierpniu przez Gaz-System i litewskiego operatora projekt połączenia gazowego między Polską a Litwą, o wartości ponad 550 mln euro.

 

"Dziś rozpoczyna się nowy konkurs w części dotyczącej infrastruktury transportowej. Polska zamierza złożyć siedem projektów: sześć kolejowych i jeden drogowy" - poinformował.

 

Wiceminister podsumował też wydatkowanie funduszy UE na lata 2007-2013.

 

"Dziś możemy patrzeć na ten proces z dosyć dużym optymizmem. Mamy od pewnego czasu zakontraktowane wszystkie pieniądze (...), łączna wartość podpisanych umów, wraz z dofinansowaniem unijnym przekroczyła już sto procent dostępnej puli środków. Ta część została już zamknięta, jesteśmy na końcowym etapie zamykania projektów i ich rozliczania. To jeszcze potrwa, praktycznie przez półtora roku (do końca 2015 r.)" - powiedział.

 

Dodał, że także zatwierdzanie wydatków, tzw. certyfikacja przebiega sprawnie i pod tym względem nawet opóźnione projekty kolejowe "wyglądają coraz lepiej". "Tam oczywiście do samego końca będziemy rozliczali faktury, natomiast patrzę na to z dużo większym spokojem niż chociażby rok temu" - powiedział.

 

Zaznaczył, że faktury wynikające z realizacji europejskich projektów w ramach budżetu 2007-2013 mogą być rozliczane do końca 2015 r. Przyznał, że w związku z tym ostateczna wielkość wydatków będzie znana dopiero wówczas. Zastrzegł jednak, że rozliczanie niektórych projektów może trwać jeszcze dłużej, jeśli uwagi do nich będą mieli "brukselscy audytorzy".

 

Na lata 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Krajowe programy operacyjne (łącznie ponad 45 mld euro) rząd przyjął w styczniu i oficjalnie przekazał KE w marcu. 
Są to programy: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem ok. 27,4 mld euro, "Inteligentny Rozwój" (ok. 8,6 mld euro), "Wiedza Edukacja Rozwój" (ok. 4,7 mld euro, łącznie z instrumentem Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży), "Polska Cyfrowa" (ok. 2,2 mld euro), Pomoc Techniczna (ok. 700,1 mln euro) i ponadregionalny program dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro).

Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego.

 

Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez resort infrastruktury i rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do KE. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności (ponad 31 mld euro) w porównaniu do 25 proc. w ubiegłej perspektywie finansowej (2007-2013).

 

Julita Żylińska (PAP)

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube