Modyfikacja do LSI 2014 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.08.2017

Modyfikacja do LSI 2014

 

Od 4 sierpnia 2017 r. została wprowadzona modyfikacja do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) skutkująca koniecznością każdorazowego uzupełniania tabeli D.1. Montaż finansowy i budżet projektu. Dotychczas wymóg ten obowiązywał wyłącznie projekty w których występowała pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis.

 

W związku z powyższym Instrukcja wypełniania wniosku zostanie zaktualizowana. Zanim to nastąpi Instytucja Zarządzająca zaleca posługiwanie się Erratą do instrukcji wypełniania WND dot. pola D1 w kwestii wypełnienia tej części wniosku o dofinansowanie.

 

W celu ułatwienia Beneficjentom wprowadzania danych udostępniamy materiał pomocniczy zamieszczony poniżej jako załącznik, jak również zamieszczony pod instrukcją w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube