Lista wniosków złożonych w ramach poddziałania 12.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.11.2015

Lista wniosków złożonych w ramach poddziałania 12.1.1

Poniżej prezentujemy listę wniosków złożonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube