Lista wniosków zarejestrowanych w ramach Poddziałania 8.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.11.2016

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach Poddziałania 8.3.1

IZ RPO WSL opublikowała listę wniosków zarejestrowanych w konkursie nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT.

 

Wpłynął 1 wniosek. Lista dostępna jest poniżej.

 

Termin rozstrzygnięcia naboru to marzec 2017 r.

 

Żródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube