Lista wniosków zarejestrowanych w ramach Poddziałania 5.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.11.2016

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach Poddziałania 5.1.1

IZ RPO WSL opublikowała listę wniosków zarejestrowanych w konkursie nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 – 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Łącznie wpłynęły 24 wnioski. Lista dostępna jest w zakładce zarejestrowane w ogłoszonym naborze.

Termin rozstrzygnięcia naboru to kwiecień 2017 r.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube