Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

08.08.2016

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 dotyczących Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, Subregionu Centralnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków dostępna jest poniżej.


Źródło: www.rpo.slaskie.pl


Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube