Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.02.2017

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.1

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej złożonych wniosków, poniżej publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube