Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.03.2017

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.1

Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16 Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube