Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.02.2016

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.1.1

Poniżej prezentujemy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-ZIT w ramach naboru RPO WSL 2014-2020 - RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15.

 

Zamieszczamy również harmonogram etapów oceny wniosków.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube