Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.1.1- aktualizacja - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.03.2017

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.1.1- aktualizacja

Publikujemy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 ZIT

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube