Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.10.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dla poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.


Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 66 397 782,50 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 24 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 47 mln zł.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube