Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.08.2016

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/1

 

Informujemy, że Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego) zatwierdziła listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania dla naboru nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w Poddziałaniu 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT oraz  wybrała do dofinansowania 16 projektów, które zostaną wsparte łączną kwotą dofinansowania 34 435 664,27 zł.

 

Przedstawiamy poniżej listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube