Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.09.2016

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 dla Poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 775 361 189,65 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania 526 731 431,83 zł.

 

Dla trzech wybranych do dofinansowania projektów Miasta Katowice podpisanie właściwej umowy o dofinansowanie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej, zezwalających na udzielenie dofinansowania inwestycji w formie pomocy publicznej.


Lista projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się poniżej.

 

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube