Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.06.2016

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15

Zarząd Województwa Śląskiego 30.05.2016 r. uchwałą nr 1000/117/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 45 005 010,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 24 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 36 mln zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

 

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 znajdują się poniżej.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube