Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.05.2016

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15

Informujemy, że 17 maja Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15 dla Działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 2 417 085,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 2 miliony złotych, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów. Projekty, które otrzymają dofinansowanie zostały złożone przez:

  • Siemianowice Śląskie - Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną. Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe, Park Bytkowski oraz
  • Katowice –  Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – Murckach.

Lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się poniżej.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube