Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.05.2016

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 874/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 dla Działania 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 55 018 592,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 614 803,16 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube