Kwalifikowalność podatku VAT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.12.2016

Kwalifikowalność podatku VAT

Publikujemy interpretację Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w przypadku przekazania infrastruktury spółkom komunalnym.

 

W opinii Komisji Europejskiej ocena kwalifikowalności podatku VAT powinna być dokonywana przez pryzmat przepisów obowiązujących w perspektywie finansowej 2007-2013, zgodnie z którymi podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w przypadku, gdy jest możliwy do odzyskania. Znaczenie pojęcia „możliwy do odzyskania” wykracza, w opinii Komisji, poza możliwości odzyskiwania podatku VAT wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w tym w szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane z jego odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów właściwych w zakresie VAT. Ponadto Komisja wskazała, że nie jest właściwym oddzielanie fazy konstrukcyjnej realizacji projektu od fazy eksploatacyjnej i wiązanie możliwości odzyskiwania podatku jedynie z beneficjentem. W konsekwencji Komisja dochodzi do wniosku, że VAT nie powinien stanowić wydatku kwalifikowalnego w każdym przypadku, gdy w fazie eksploatacyjnej projektu podmiot wykorzystujący infrastrukturę, niezależnie od swojego statusu i powiązania z beneficjentem, będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT.

 

Powyższa interpretacja oznacza, że podatek VAT stanowić powinien wydatek niekwalifikowalny w przypadku przekazania wybudowanej w ramach projektów infrastruktury spółkom komunalnym, a związane z nim kwoty ujęte w deklaracjach wydatków kierowanych do Komisji powinny zostać wycofane.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube