Kultura + rewitalizacja - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.12.2014

Kultura + rewitalizacja

 

Jak skutecznie wykorzystać kulturę w procesach rewitalizacji? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji „Kultura + rewitalizacja”, w której udział wziął wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Odbyła się ona 4 grudnia 2014 r.

 

– Miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych, również tych związanych z kulturą. Jest to wyzwanie szczególne istotne dla obszarów zdegradowanych, które mają w tym zakresie poważne deficyty – zaznaczył wiceminister. Ważna jest nie tylko poprawa jakości infrastruktury związanej z kulturą, ale również jej dostępności.  – Obiekty i zespoły zabytkowe, parki kulturowe oraz pomniki historii mogą, a wręcz powinny być traktowane jako potencjalny czynnik wzmacniający rewitalizację danego obszaru – powiedział wiceszef resortu. Niemniej ważne są działania na styku kultury, edukacji i włączenia społecznego, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

 

Wiceminister przypomniał, że włączenie lokalnych społeczności w działania rewitalizacyjne to warunek konieczny do osiągnięcia głównego celu rewitalizacji, czyli poprawy jakości życia. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że zmiany w ich otoczeniu kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. Zostanie im to zapewnione m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w pracach komitetu rewitalizacji. – Jego zadaniem powinna być koordynacja przedsięwzięć i współpraca z gminą zarówno przy opracowaniu programu rewitalizacji, jak i podczas jego realizacji oraz monitorowania. Tu ważna rola instytucji i organizacji związanych z kulturą, aby zadbać o skuteczne włączanie działań kulturalnych w programy rewitalizacji – podkreślił wiceminister Paweł Orłowski. Mówił także o tym, że władze lokalne powinny wspierać kreowanie i promowanie produktów i usług odnoszących się do lokalnej tożsamości, a także realizację projektów, w które będą mogli włączyć się lokalni twórcy, artyści oraz być wykorzystane ich dzieła.

 

– Projekty pilotażowe pozwolą pozyskać konkretne rekomendacje dotyczące działań na rzecz kultury na obszarach rewitalizowanych – poinformował wiceminister Orłowski. Jeden z nich dotyczy Łodzi. Opracowane zostaną modele realizacji różnorodnych przedsięwzięć, dostosowane do specyfiki poszczególnych podmiotów zainteresowanych ich realizacją, między innymi instytucji kultury lub działających na polu edukacji czy animacji środowiskowej.

 

Podczas swojego wystąpienia, wiceszef resortu mówił także o prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pracach nad ustawą o rewitalizacji oraz Krajową Polityką Miejską i Narodowym Planem Rewitalizacji. – Realizujemy wiele zadań, aby wspierać rozwój i transformację polskich miast. Projektowane rozwiązania przyczynią się do upowszechnienia działań rewitalizacyjnych i zapewnienia im kompleksowości oraz skuteczności – podsumował wiceminister.

 

(źródło: www.mir.gov.pl)

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube