Kryteria strategicznej oceny projektów ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.06.2015

Kryteria strategicznej oceny projektów ZIT

 

Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 na swoim II posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 zatwierdził kryteria wyboru projektów w obszarze zgodności ze Strategią ZIT. Związek Subregionu Centralnego współpracował ściśle z Urzędem Marszałkowskim oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju przy opracowaniu kryteriów powołując w tym celu grupę roboczą złożoną z przedstawicieli wszystkich podregionów. Prace nad kryteriami zostały zapoczątkowane przez Biuro Związku już w pierwszej połowie 2014 roku.

 

Poniżej prezentujemy ostateczny kształt kryteriów dostępu i ogólnych kryteriów ZIT.

 

Kryteria szczegółowe dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych wchodzących w skład ZIT znajdują się w zakładce Komitet Monitorujący.Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube