Krajowa Polityka Miejska - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.08.2015

Krajowa Polityka Miejska

 

Krajowa Polityka Miejska - to rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie z którą polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług.

 

Konsultacje mają charakter otwarty. Każdy zainteresowany może na specjalnym formularzu przekazać nam swoją opinię. Na uwagi czekamy do 10 września 2015 r. Należy je przesłać na adres: miasta@mir.gov.pl.

 

Formalne konsultacje publiczne to kolejny etap prac nad dokumentem. Pierwszy projekt Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) został przedstawiony w kwietniu 2014 r.

 

Obecny kształt projektu KPM uwzględnia efekty tej dyskusji.Po zakończeniu konsultacji dokument zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów. Konsultacje publiczne KPM prowadzone są równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi.

 

Krajowa Polityka Miejska to ważny element systemu zarządzania rozwojem Polski.

 

KPM:

 • wskazuje i uzasadnia jakie zmiany w prawie należy wprowadzić, by przyspieszyć rozwój miast,
 • określa jak instytucje rządowe mogą pomóc miastom w rozwoju,
 • zapowiada utworzenie Centrów Wiedzy (stron internetowych), które będą w jednym miejscu gromadzić aktualne i dostępne informacje o działaniach na rzecz rozwoju miast, dobrych praktykach, wynikach pilotaży itp.
 •  

KPM adresowana jest do wszystkich polskich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Silnie akcentuje samodzielność samorządu terytorialnego, a jego treści odnoszące się do władz samorządowych powinny być traktowane jako pożądany kierunek rozwoju i działań oraz zbiór zaleceń. Stanowi zatem płaszczyznę odniesienia dla miast w relacjach: rząd – samorząd, której obecnie brakuje.

 

KPM koncentruje się na najistotniejszych obszarach funkcjonowania miasta, które podzielono na dziesięć wzajemnie przenikających się wątków tematycznych:

 • kształtowanie przestrzeni,
 • partycypacja publiczna,
 • transport i mobilność miejska,
 • niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
 • rewitalizacja,
 • polityka inwestycyjna,
 • rozwój gospodarczy,
 • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 • demografia,
 • zarządzanie obszarami miejskimi.

Realizacja polityki miejskiej zapewni, że polskie miasta będą sprawne, zwarte i zrównoważone, spójne, konkurencyjne i silne.

 

Źródło: MIR

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube