Kontynuacja audytu desygnacyjnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.02.2016

Kontynuacja audytu desygnacyjnego

W dniu 17 lutego br. rozpocznie się kontynuacja audytu desygnacyjnego w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

W ramach audytu desygnacyjnego, przeprowadzonego w trybie ustawy o kontroli skarbowej, weryfikowana jest prawidłowość procedur i zdolność instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu regionalnego. Uzyskanie desygnacji uprawnia do rozpoczęcia finansowej realizacji RPO.

 

W ramach kontroli poddania zostanie weryfikacja wprowadzenia rekomendacji poaudytowych.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube