Konsultacje Wytycznych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.03.2015

Konsultacje Wytycznych

 

Poniżej prezentujemy projekt projekt Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, skierowany do konsultacji zewnętrznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu do Biura Związku do dnia 23 marca br. na załączonym formularzu na adres biuro@subregioncentralny.pl
Uwagi te zostaną przesłane zbiorczo do Ministerstwa.


 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube