Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.07.2014

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT

 

Zarząd Związku Subregionu Centralnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

 

Projekt dokumentu oraz zasady prowadzenia konsultacji znajdują się na stronie internetowej Związku: www.subregioncentralny.pl.

 

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Strategii należy składać pisemnie na adres:

 

  • Związek Subregionu Centralnego, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

lub

  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@subregioncentralny.pl.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 17 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. włącznie. Uwagi i wnioski zgłoszone po tym  czasie nie będą rozpatrywane (w przypadku korespondencji listownej decyduje data stempla pocztowego). Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje oraz sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

 

Sprawozdanie zostanie opublikowanie na stronie internetowej Związku Subregionu Centralnego w terminie 30 dni od ich zakończenia.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube