Konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.11.2016

Konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 3.11.2016 r. do 24.11.2016 r.

 

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy jego oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Źródło: www.bip.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube