Konsultacje propozycjI kryteriów wyboru projektów - Poddziałanie 11.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.11.2015

Konsultacje propozycjI kryteriów wyboru projektów - Poddziałanie 11.2.1

Poniżej prezentujemy propozycję kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wszelkie uwagi proszę uwzględnić na formularzu oraz przesłać na adres mailowy Biura Związku w terminie do 6 listopada br.

Uwagi w zbiorczym zestawieniu zostaną przekazaneprzez Biuro Związku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube