Konsultacje Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.10.2016

Konsultacje Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Informujemy, że Ministerstwo Energii opublikowało we wrześniu br. Pakiet na rzecz Czystego Powietrza składający się z trzech elementów:

  • Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma zostać wprowadzony poprzez ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt ustawy powołuje fundusz, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa (do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny).
    Fundusz zostanie powołany z dniem 1 stycznia 2017 r., natomiast finansowanie zostanie uruchomione w roku 2018. Stworzenie Funduszu jest jednym z elementów wdrażania planu w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych. 
  • Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, który wyznacza horyznont działań w tym obszarze do 2025 r. Plan określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.
  • Krajowych ram polityki infrastruktury paliw alternatywnych, które formułują cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

Powyższe elementy stanowią odpowiedź na przyjęty pod koniec 2013 r. przez Komisję Europejską pakiet "Czyste powietrze", który ma istotnie obniżyć zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. Są w nim opisane nowe cele, wymagania oraz możliwości ich realizacji do roku 2030. Najważniejsze zmiany to nowe normy dotyczące stężenia pyłu PM2.5.

 

Obecnie przyjmowane są przez Ministerstwo Energii uwagi do ​Krajowych ram polityki infrastruktury paliw alternatywnych​, które można przesłać na adres mailowy szymon.bylinski@me.gov.pl do 14 października br.

 

Zwracamy szczególną uwagę na wskazane w tym dokumencie aglomeracje miejskie i obszary gęsto zaludnione (m.in. Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy czy Dąbrowa Górnicza) w których mają powstać publiczne dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG. 

 

Dodatkowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie www.me.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube