Kongres Kolejowy - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.07.2015

Kongres Kolejowy

 

W stosunkowo krótkim czasie Kongres Kolejowy stał się największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w sektorze kolejowym. To spotkanie, w którym powinien uczestniczyć każdy, komu dobro kolei w Polsce nie jest obce. W 2014 r. Kongres Kolejowy po raz pierwszy gościł w Łodzi. W IV Kongresie Kolejowym udział wzięło 550 osób. Większość z nich reprezentowało firmy aktywne w branży, zarówno producentów podzespołów dla pojazdów, jak również elementów infrastruktury. Nie zabrakło także przedstawicieli władz różnego szczebla i przedstawicieli świata nauki.

 

W tym roku w Katowicach dyskusja skupi się na następujących tematach:

 

  • polska kolej w roku 2020 – jakie cele chcemy osiągnąć,
  • polski rynek kolejowy u progu nowej perspektywy budżetowej UE (czynniki stymulujące rozwój rynku i go ograniczające, polski rynek na zakończenie perspektywy budżetowej UE),
  • racjonalna polityka kształtowania stawek dostępu do infrastruktury a model funkcjonalno-operacyjny PKP PLK,
  • rozwój rynku kolejowych przewozów towarowych jako czynnik pobudzający inwestycje w nowej perspektywie finansowej (fuzje – akwizycje – konsolidacja, od przewoźnika kolejowego do operatora logistycznego),
  • integracja polskiego rynku dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich,
  • statystyki pasażerskich przewozów kolejowych – co mówią o kliencie, co mówią o rynku,
  • regulacja i bezpieczeństwo na rynku kolejowym,
  • kolejowy rynek nieruchomości,
  • przygotowanie inwestycji w infrastrukturze kolejowej,
  • rynek taboru dla przewozów towarowych w Polsce.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Więcej na temat samego Kongresu i możliwość rejestracji - www.kongreskolejowy.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube