Konferencja w Warszawie - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.10.2015

Konferencja w Warszawie

29 września – 1 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach członkowskich UE w latach 2014-2020.

 

Wydarzenie organizowane było przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Komisją Europejską, w ramach inicjatywy The Urban Development Network.

 

Celem konferencji było zainicjowanie wśród państw członkowskich UE wymiany doświadczeń i opinii na temat przygotowań do wdrażania art. 7 Rozporządzenia 1301/13, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Prezentacje przedstawiane na konferencji oraz broszura "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020" dostępne są poniżej lub na stronie internetowej: www.mir.gov.pl/zit-iti

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube