Konferencja "W pułapce dopalacza" - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.10.2015

Konferencja "W pułapce dopalacza"

Prezydent Miasta Sosnowca oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w  konferencji  oraz warsztatach pt. „W pułapce dopalacza”, która odbędzie się 22 października w godz. 9:00 – 14:30 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Tematem konferencji będzie problem budowania strategii postępowania wobec problemu dopalaczy w samorządach. Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę dobrych praktyk pomiędzy specjalistami z regionu. Celem dyskusji w trakcie konferencji i warsztatów będzie omówienie możliwych profilaktycznych i interwencyjnych działań wobec zjawiska zażywania dopalaczy wśród osób młodocianych. Konferencja i warsztaty mają na celu integrację wiedzy praktycznej i naukowej dotyczącej procesów postępowania wobec zjawiska. Organizatorom konferencji zależy na zgromadzeniu aktualnej wiedzy o dynamice tych procesów, uwarunkowaniach i zależnościach.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarki, lekarzy,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów.

 

Program konferencji przewiduje część plenarną z prelekcjami wprowadzającymi w tematykę oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. W ramach wydarzenia, w godzinach 12.00 – 14.30 odbędą cztery równolegle prowadzone warsztaty tematyczne:

  • Profilaktyka zjawiska – jak pracować z młodzieżą i rodzicami
  • W kierunku zmiany – praca z osobami uzależnionymi
  • Jak rozpoznawać uzależnienie od dopalaczy
  • Prawne aspekty zjawiska

Aby wziąć udział w konferencji  i warsztatach należy zgłosić swój udział na załączonym formularzu na adres e-mail ewykurz@um.sosnowiec.pl.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 296 07 45.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku zbyt licznych zgłoszeń do udziału w warsztatach, przekraczających możliwości organizacyjne, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania innego niż wybrany przez uczestnika warsztat. O udziale w wybranym warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube