Komitet Rewitalizacji Gminy Radzionków - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.01.2017

Komitet Rewitalizacji Gminy Radzionków

Burmistrz Miasta Radzionków ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji Gminy Radzionków stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Radzionków w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

 

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego złożenie drogą korespondencji na adres ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radzionków (pok. nr 4) albo przesłanie podpisanego skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną na adres um@radzionkow.pl.

 

Nabór kandydatów na członka Komitetu będzie trwał od 16 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.

 

Więcej informacji dostępnych jest Ogłoszeniu o naborze. 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube