Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.12.2014

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 

„Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej - Corina Cretu - złożyła dziś podpis pod Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego 2014-2020. Oznacza to, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją, Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Programu Regionalnego dla naszego województwa” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

 

To daje zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego ubiegania się o środki. W tej chwili szczególnie ważne jest dopracowanie uszczegółowienia programu, dokumentu niezbędnego dla beneficjentów. Istotne jest także to, by zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący (którego powołanie jest uzależnione od wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) kryteria oceny projektów. Priorytetem jest dla nas jak najszybsze doprowadzenie do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów. Prawdopodobnie uda się to do końca pierwszego kwartału.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube