Intepretacja wytycznych stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.01.2017

Intepretacja wytycznych stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów EFS

 

Publikujemy interpretację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą punktu 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR ,EFS oraz FS na lata 2014-2020, odnoszącego się do stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów EFS.

 

Zamieszczamy również podręcznik Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone” (dostępny również na stronie www.uzp.gov.pl), do którego odwołują się Wytyczne.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube