Informacje z konferencji podsumowującej realizację RPO WSL 2007-2013 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.11.2014

Informacje z konferencji podsumowującej realizację RPO WSL 2007-2013

 

5 listopada 2014 r. w Katowicach odbyła się konferencja prezentująca wyniki badań ewaluacyjnych podsumowujących wdrażanie RPO WSL 2007-2013, zorganizowana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Konferencja miała na celu przedstawienie wniosków i rekomendacji z wybranych badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w latach poprzednich przez ekspertów zewnętrznych.

 

Poniżej zamieszczamy prezentację dotyczącą oceny realizacji projektów zintegrowanych oraz partnerskich, zawierającej rekomendacje na przyszłą perspektywę finansową.

POBIERZ PREZENTACJĘ

Całość podsumowania konferencji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube