Informacja w związku z oceną formalną wniosków w ramach konkursu 8.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.11.2016

Informacja w związku z oceną formalną wniosków w ramach konkursu 8.3.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że złożony wniosek, w ramach konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16, dotyczącego Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej.

Tym samym do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.


 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube