Informacja o zarejestrowanych wnioskach w konkursie dla Poddziałania 12.1.1 i 5.4.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.12.2016

Informacja o zarejestrowanych wnioskach w konkursie dla Poddziałania 12.1.1 i 5.4.1

Instytucja Organizująca Konkurs opublikowała listę wniosków zarejestrowanych w konkursach ZIT:

Pełen wykaz zarejestrowanych wniosków znajduje się na podstronach Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dot. ogłoszeń ww. naborów w zakładce Zarejestrowane.  

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube