Informacja o zaktualizowaniu listy wniosków przekazanych do oceny merytorycznej- konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.09.2016

Informacja o zaktualizowaniu listy wniosków przekazanych do oceny merytorycznej- konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej, w konkursie RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16  ZIT Subregion Centralnego z Podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

 

Poniżej lista wniosków.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube