Informacja nt. form kontaktu Beneficjentów z IZ RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.11.2016

Informacja nt. form kontaktu Beneficjentów z IZ RPO WSL

W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów i koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanej z rozliczaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy zalecane do wykorzystania kanały komunikacji:


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:30 do dyspozycji Beneficjenta pozostaje opiekun merytoryczny projektu, pod wskazanym Projektodawcy numerem telefonu;
 • od poniedziałku do piątku do dyspozycji Beneficjentów są konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dostępni pod numerami tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194;
 • w sytuacjach wyjątkowych, wymagających nawiązania niezwłocznego kontaktu Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą rekomenduje się przekazanie niniejszej informacji drogą mailową do opiekuna projektu.


Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • pytania dotyczące przygotowania wniosków prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numery tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194;
 • w zakresie konsultacji uwag wystosowanych w trakcie oceny formalnej wniosków pracownicy referatów wyboru projektów są dostępni do Państwa dyspozycji codziennie od godziny 12:30;
 • W referatach oceny projektów całodzienny dyżur pełniony jest pod następującymi numerami telefonów:
  • poniedziałek: 32 77 40 324, 32 77 40 303, 32 77 40 308,
  • wtorek: 32 77 40 302, 32 77 40 307, 32 77 40 323,
  • środa: 32 77 40 322, 32 77 40 306,
  • czwartek: 32 77 40 301, 32 77 40 305, 32 77 40 318,
  • piątek: 32 77 40 320, 32 77 40 317, 32 77 40 303

 

Zachęcamy, do korzystania z wyżej wskazanych możliwości kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube