Informacja dotycząca konkursu w ramach poddziałania 3.1.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.03.2017

Informacja dotycząca konkursu w ramach poddziałania 3.1.1 ZIT

Informujemy, że w ramach naboru RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16, dotyczącego Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Subregionu Centralnego zostały złożone dwa wnioski:

  • wniosek nr: WND-RPSL.03.01.01-24-0064/17-001 Miasta Czeladź,
  • wniosek nr: WND-RPSL.03.01.01-24-0066/17-001 "MEMO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Oba wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube