I spotkanie Gminnych i Powiatowych Koordynatorów ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.09.2015

I spotkanie Gminnych i Powiatowych Koordynatorów ZIT

 

W dniu 21 września br., w Biurze Związku odbyło się pierwsze spotkanie Gminnych i Powiatowych Koordynatorów ZIT. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z organizacją naborów, wysokością alokacji oraz jakością projektów składanych przez jednostki członkowskie Subregionu Centralnego. Dyrektor Biura, Mariusz Śpiewok przybliżył zebranym ustalenia III Komitetu Monitorującego RPO WSL. Rozmawiano również o planach szkoleniowych. Dyrektor Mariusz Śpiewok przedstawił propozycje tematów spotkań dla Członków Związku w ramach warsztatów eksperckich. Dyrektor poinformował również o planach organizacji kolejnej rundy spotkań specjalistów Biura ZSC z przedstawicielami podregionów. Jednym z tematów spotkania było również omówienie założeń inicjatywy K2 - projektu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w obszarze szkolnictwa zawodowego.

 

Więcej nt. zadań Gminnych i Powiatowych Koordynatorów ZIT znajduje się tutaj

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube