Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów EFRR - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.03.2017

Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów EFRR

Informujemy, że od 13 marca do 24 marca 2017 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na II kwartał 2017 r.

 

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

 

Harmonogramy należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI RPO WSL 2014-2020. Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów, od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Po upływie wskazanego terminu moduł umożliwiający złożenie harmonogramów zostanie zablokowany.

 

Wzór oraz instrukcja wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność dostępna jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Wszelkich odpowiedzi na pytania w zakresie wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność udzielają pracownicy Referatu realizacji płatności w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nr telefonu: (32) 77-40-330, (32) 77-40-331 oraz (32) 77-40-329.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube